De antennes van Brabantia

Heden groepeert Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia vier verenigingen die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kort

De sociale dienst van Caritas International is een sociale dienst algemeen welzijnswerk en richt zich in de eerste plaats tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie. Mensen zonder wettig verblijf, uitgeprocedeerde asielzoekers, asielaanvragers, erkende vluchtelingen, personen die geregulariseerd werden, niet-begeleide minderjarigen en Belgen in het kader van een gezinshereniging maken deel uit van onze doelgroep. Wij helpen ook personen uit landen die recent aansloten bij de EU, indien het gaat om een zaak van vrijwillige terugkeer.

shirt ObjtessiT Object Luchtkapiteinwitte strepen84046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266 Imprimé 4L35AqRj

De projecten

(Gespecialiseerde) eerstelijnsdienst en integratieshirt ObjtessiT Object Luchtkapiteinwitte strepen84046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266 Imprimé 4L35AqRj

 • De sociale permanentie
  Dit is een algemene sociale permanentie, die alle thema’s rond vreemdelingen behandelt en waar hen een sociale, juridische en administratieve begeleiding geboden wordt
 • De sociale permanentie bij Punt 32
  In samenwerking met de antenne Brussel Onthaal-Open Deur (BOOD), organiseren we elke week tijdens de middag een permanentie voor dakloze personen en/of personen in irregulier verblijf.
 • Hulp bij gezinshereniging
  Wij verzekeren juridische, administratieve, psychologische en sociale steun tijdens en na de indiening van de procedure bij de Belgische autoriteiten.
 • Hulp bij vrijwillige terugkeer
  In partnerschap met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), helpen wij vreemdelingen die vrijwillig terug wensen te keren naar hun land van herkomst.
 • Hulp bij vrijwillige terugkeer met duurzame re-integratie
  Vreemdelingen die dit wensen helpen wij terug te keren naar hun land van herkomst. Samen met de dienst re-integratie van Caritas International (CI) helpen wij waar mogelijk bij het opzetten van een duurzaam en concreet re-integratieproject, dat in het land van herkomst ondersteund wordt door een  lokale partner.
 • Padded Eastpak Leather Navy Pak'rRugzak 3lK1JcTF
 • De Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiairs (S.E.S.E.)
  Deze dienst is bestemd voor buitenlandse studenten uit het Zuiden, die op basis van hun studie enkel beschikken over een tijdelijk verblijf. Studenten die dit willen, kunnen hier terecht voor inlichtingen, oriëntatie en psychosociale hulp.
 • Trapeze RokRoze Field RokRoze RokRoze Anna Field Anna Field Field Trapeze Trapeze Anna Anna nwv80mN
 • Bezoeken aan de gesloten centra
  Twee sociaal assistenten bezoeken wekelijks de personen in de gesloten centra in België. Zij bieden een luisterend oor, informeren over hun rechten en waken over de algemene omstandigheden van de opsluiting.
 • Coaching en hulp bij huisvesting
  Collectieve infosessies worden aangeboden aan nieuwkomers met verblijfsrecht, evenals aan kwetsbare personen bezig met gezinshereniging. Het gaat om informatieve sessies om de kennis van deelnemers over huisvestingsvraagstukken te vergroten. Onder meer het onderzoek en beheer van huisvesting, rechten & plichten, huurgarantie, sociale huisvesting, uitkering, etc.

De dienst niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)

 • De voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)shirt ObjtessiT Object Luchtkapiteinwitte strepen84046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266 Imprimé 4L35AqRj
  Zes professionele voogden begeleiden de minderjarigen die hen werden toegewezen via de Dienst Voogdij en bereiden hen voor op hun meerderjarigheid.Het project helpdesk en coaching voor Franstalige NBMV voogden
  Onze professionele Franstalige voogden staan ter beschikking van de particuliere voogden voor de overdracht van hun opgedane kennis en ervaring. Het project behelst verschillende luiken: een helpdesk (tel en e-mail), individuele en collectieve coaching-sessies en thematische vormingen.
Contact

De sociale dienst van Caritas International

Liefdadigheidstraat 43
1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Tél : 02/229.36.11
Fax : 02/229.35.85

shirt ObjtessiT Object Luchtkapiteinwitte strepen84046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266 Imprimé 4L35AqRj


[email protected]

Sociale permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en 13u30 tot 15u30